Mina tjänster

  • Facköversättning från engelska till svenska.
  • Korrekturläsning och redigering av texter skrivna på engelska eller svenska.
  • Undertextning och lokalisering.